Himmel under hav, songar frå underwater bar

kr 390,-

Fra kjerke og katedral

kr 150,-

Over hodet under huden

kr 50,-

The Green Planet

kr 150,-

Musikalske Fasetter

kr 150,-

Visjonar - Visions

kr 100,-

The Drugs of the World

kr 10,-

The Forests of the World

kr 10,-

Missa Caritatis

kr 150,-

Blått Sug

kr 150,-

På Kanten

kr 50,-

Kong David

kr 50,-

Gå heim og kyss din kvardag

kr 150,-

The Immortal Ibsen

kr 10,-

Ekspedisjonsgebyr på kr 40,- kjem i tillegg. Bestilling kan sendast til rbjerkre@online.no

CD-oversikt 2017